Towary, Technologie i Rozgrywka

Towary, Technologie i Rozgrywka

Towary, Technologie i…

Co się stanie po osiągnięciu przez moją gildię 75 poziomu?

Obecnie maksymalnym dostępnym poziomem gildii jest poziom 75. Ewentualny potencjał zdobyty powyżej tego poziomu zostanie zapisany. Jeżeli w przyszłości pojawi się więcej poziomów gildii - Twoja gildia automatycznie awansuje do poziomu odpowiadającego zgromadzonemu potencjałowi.