ปัญหาทางเทคนิค

ปัญหาทางเทคนิค

กลับไป

ฟอรัมไม่รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของฉัน ทำไมฉันเข้าฟอรัมเกมส์ไม่ได้

เมื่อคุณลงทะเบียนเกมส์คุณจะได้รับบัญชีเกมส์อย่างเดียว คุณจะต้องลงทะเบียนที่ฟอรัมแยกอีกครั้ง เมื่อคุณลงทะเบียนคุณจะต้องใช้บัญชีเกมส์ (รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน) ในการสร้างบัญชีฟอรัม

 คุณสามารถสร้างบัญชีฟอรัมได้ที่:
https://th.forgeofempires.com/start/ForumAccount/