Φυλές

Φυλές

Πίσω

Τί είναι οι αποστολές Φυλής;

Οι αποστολές φυλής επαναφέρονται σε εβδομαδιαία βάση και όχι μόνο θα σας επιτρέψουν να κερδίσετε ανταμοιβές όταν τις ολοκληρώσετε, αλλά θα αυξήσουν επίσης τη φήμη και το κύρος στη Φυλή σας, ώστε να μπορείτε να συνεργαστείτε για έναν μεγαλύτερο στόχο. Από τεχνική άποψη, λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως οι Αποστολές event.