Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Wróć

Do czego służą surowce?

Aby konstruować budynki lub rekrutować wojska potrzebujesz surowców. Otrzymujesz je automatycznie ze swoich budynków produkcyjnych (tartak, cegielnia, huta żelaza), także w czasie gdy nie jesteś zalogowany na koncie.

Liczba otrzymywanych surowców zależy od poziomów Twoich budynków produkcyjnych. Ważne jest także rozbudowywanie spichlerza, w którym gromadzone są surowce, bowiem w przypadku jego przepełnienia kolejne surowce danego typu będą przepadać zamiast dodawać się do Twojego konta. W prawym górnym rogu ekranu możesz zobaczyć ile surowców każdego typu posiadasz i ile może się zmieścić w Twoim spichlerzu.

Liczba po prawej stronie to pojemność spichlerza, określająca ile surowców każdego typu można w nim przechowywać. Na załączonym przykładzie jest to 400.000.
Liczby po lewej stronie pokazują aktualny stan każdego z surowców, czyli mamy tu 53.313 drewna, 222.435 gliny i 21.519 żelaza.

Wybierz język