Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Wróć

Mapa - przewodnik

Mapa przedstawia graficznie wygląd świata gry i jest kluczowym narzędziem nawigacji po grze. Aby przesuwać mapę przytrzymaj i przeciągaj myszkę lub użyj po prostu strzałek na swojej klawiaturze. 
Są dostępne dwie mapy:
 1. Normalna mapa, która prezentuje podstawowe informacje o innych wioskach oraz Twoich sąsiadach. Twoje własne wioski będą oznaczone żółtym kolorem, zaś obecna/aktywna wioska białym. Przytrzymując kursor myszki nad daną wioską zobaczysz podstawowe informacje o niej. Kliknięcie na wioskę da Ci dostęp do kilku opcji, możliwych do wykonania na niej, jak np. wysłanie wojsk czy surowców.
 2. Mapa polityczna, po prawej stronie, przedstawia dużo większy obszar świata. Masz tutaj szerszy przegląd swojego otoczenia, plemion, wiosek itd. Posiadając aktywne Konto Premium możesz też skorzystać z Opcje wyświetlania >  Pokaż mapę polityczną.

Kontynenty:

Mapa jest podzielona na 100 kontynentów, każdy składa się z obszaru 100x100 pól. Obrazek poniżej prezentuje rozkład kontynentów na mapie. W grze kontynenty są prezentowane zazwyczaj w formacie Kxx, gdzie xx jest numerem kontynentu, np. K55.


Wyświetlane informacje:

Na światach z aktywnym kościołem dostępna jest opcja "Pokaż zasięg kościoła", której aktywacja powoduje wyświetlenie na mapie okręgów prezentujących obszar wpływu Twoich kościołów.
Jeśli posiadasz Konto Premium możesz też użyć opcji "Pokaż mapę polityczną" - przykład jej wyglądu możesz zobaczyć w prawym górnym rogu na przedstawionej poniżej grafice.

Posiadacze Kont Premium mogą też zmieniać rozmiar mapy, wybierając jeden z poniższych rozmiarów:
 1. 4x4
 2. 5x5
 3. 7x7
 4. 9x9
 5. 11x11
 6. 13x13
 7. 15x15
 8. 20x20
 9. 30x30
 10. Dowolny rozmiar (poprzez przeciąganie rogu mapy).


Wybierz język