Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Wróć

Jak mogę zwiększyć poparcie w swojej wiosce?

Poparcie rośnie automatycznie o 1 punkt na godzinę (na światach z prędkością 1; proporcjonalnie szybciej na światach o większej prędkości), aż do osiągnięcia maksymalnego poziomu 100.

Wybierz język