Prvé kroky

Prvé kroky

Naspäť

Čo sú to suroviny?

Na výstavbu budov a verbovanie jednotiek potrebujete suroviny. Suroviny získavate automaticky z budov na produkciu surovín (drevorubač, jama na ťažbu hliny, železná baňa). Suroviny sa vám pridávajú aj vtedy, keď nie ste prihlásení na svojom účte.

Množstvo surovín, ktoré získate, závisí na stupni budov na ich produkciu. Je tiež dôležité vylepšiť sklad, aby sa doň zmestilo viac surovín a vy ste o žiadne neprišli. V hornej časti nad náhľadom dediny uvidíte, koľko surovín sa do vášho skladu zmestí a koľko aktuálne máte.

Číslo napravo ukazuje, koľko môžete uskladniť z každej suroviny. V tomto prípade je možné uskladniť maximálne 400 000 z každej suroviny. Číslo naľavo ukazuje, koľko surovín je uskladnených práve teraz (53 313 dreva, 222 435 hliny a 21 519 železa).