Umenie vojny

Umenie vojny

Naspäť

Ako získam ďalšie jednotky?

Vojenské jednotky môžete verbovať v kasárniach. Kasárne môžete postaviť vtedy, keď máte hlavnú budovu vylepšenú aspoň na stupeň 3. Spočiatku budete môcť verbovať iba kopijníkov; na ostatné jednotky budete potrebovať kováčsku dielňu, prípadne ďalšie budovy (ako sú stajne či dielňa). V náhľade jednotiek môžete nájsť krátky opis a požiadavky danej jednotky, prípadne jej štatistiku.