ตำราพิชัยสงคราม

ตำราพิชัยสงคราม

กลับไป

จะสร้างยูนิตได้อย่างไร?

คุณสามารถเกณฑ์ยูนิตแรกของคุณได้ในค่ายทหาร การสร้างค่ายทหาร คุณจำเป็นจะต้องอัปเกรดที่ทำการเมืองของคุณให้เป็นระดับ 3 อันดับแรก, คุณจะสามารถสร้างได้เฉพาะพลหอก; ส่วนยูนิตอื่นๆ คุณจะต้องสร้าง ตัวอย่างเช่น โรงตีเหล็ก และสิ่งปลูกสร้างใหม่ (เช่น โรงม้า และโรงงาน) ในภาพรวมยูนิต คุณสามารถดูคำอธิบายสั้นๆของเงื่อนไขของยูนิตแต่ละประเภท และคุณสมบัติของพวกเขา

เลือกภาษา