Towary, Technologie i Rozgrywka

Towary, Technologie i Rozgrywka

Wróć

Nie mogę połączyć jednego kawałka jezdni z drugim - dlaczego?

Jezdnia jest specjalnym rodzajem drogi, która jest używana w późniejszych epokach i muszą zostać spełnione określone warunki, aby zostały połączone. Ponieważ 1 fragment jezdni ma wymiary 2x2 to połączenia (również skrzyżowania) mogą być robione co 2 pola. Pamiętajcie o tym planując miasto!

Miejcie również na uwadze, że jezdnia wymaga bezpośredniego połączenia z ratuszem - nie może być z nim połączona z pomocą zwykłej drogi. Niektóre budynki mogą wymagać połączenia za pomocą jezdni do działania. Informacje dotyczące wymaganego rodzaju drogi dla danego budynku można znaleźć w menu budowy.