Osady kulturowe

Osady kulturowe

Osady kulturowe

Dlaczego nie mogę rozpocząć nowej Osady?

Po opuszczeniu Osady, trzeba odczekać 24 godziny przed rozpoczęciem kolejnej.