Towary, Technologie i Rozgrywka

Towary, Technologie i Rozgrywka

Wróć

Do czego służą plany?

Plany przedstawiają części szkicu, który należy zebrać w całości, aby móc wybudować Perłę Architektury. Przed rozpoczęciem budowy Perły, musisz zebrać 9 różnych planów, które razem utworzą obrazek przedstawiający daną Perłę.