Miasto

Miasto

Miasto

Moi mieszkańcy są nieszczęśliwi, co mogę zrobić?

Zbuduj więcej budynków kulturowych i dekoracji - zwiększają one zadowolenie mieszkańców.