Miasto

Miasto

Wróć

Moi mieszkańcy są nieszczęśliwi, co mogę zrobić?

Zbuduj więcej budynków kulturowych i dekoracji - zwiększają one zadowolenie mieszkańców.