เควส

ฉันทำทุกอย่างตามเควสแล้ว แต่เควสก็ยังไม่ผ่าน

โปรดแน่ใจว่าได้อ่านรายละเอียดของเควสอย่างละเอียด ในหลายๆเควสจะขอให้คุณทำบางอย่างที่เจาะจง นี่คือตัวอย่างบางส่วน:

  • ครอบครองจังหวัดด้วยทหารของคุณ นี่หมายถึงหากคุณเจรจาต่อรองในเขตแดน จะไม่ตรงกับเงื่อนไขของเควส! อย่างไรก็ตาม หากคุณนำเม้าส์ไปชี้บนสัญลักษณ์ "?" ข้างใต้วัตถุประสงค์ของเควส คุณอาจพบทางเลือกการทำเควสแบบอื่น! ในบางเควสอาจจะขอให้คุณเจรจาต่อรองในเขตแดนแทนที่จะเป็นยึดครองด้วยทหาร
  • ยึดครองเขตแดนในจังหวัดทางทิศตะวันออกของจังหวัดอื่น แบบนี้คุณต้องแน่ใจว่าคุณกำลังดูที่จังหวัดทางทิศตะวันออกของชื่อจังหวัดที่เควสบอก เควสต่างๆจะเชื่อมโยงกับจังหวัดที่ยังไม่ได้สำรวจเหมือนแบบนี้ ดังจงแน่ใจว่าได้ส่งพลสอดแนมของคุณไปทางทิศตะวันออกก่อนที่จะเข้ายึดครองเขตแดน!