สินค้า เทคโนโลยี และการเล่นเกมส์

สินค้า เทคโนโลยี และการเล่นเกมส์

กลับไป

โบนัสสำหรับการโจมตี และการป้องกันทหาร ใช้งาน/คำนวณอย่างไร?

มีโบนัส 4 ชนิดที่มีผลกับทหารของคุณ:

  • บู้สต์พลังโจมตีสำหรับกองทัพโจมตีของคุณ สิ่งนี้จะทำให้กองทัพของคุณทำความเสียหายได้มากขึ้นเมื่อคุณโจมตีผู้เล่นอื่น, ต่อสู้ในจังหวัด, ใน GvG หรือในการสำรวจกิลด์!
  • บู้สต์พลังป้องกันสำหรับกองทัพโจมตีของคุณ สิ่งนี้จะทำให้กองทัพของคุณมีพลังป้องกันมากขึ้นเมื่อคุณโจมตีผู้เล่นอื่น, ต่อสู้ในจังหวัด, ใน GvG หรือในการสำรวจกิลด์! ยิ่งมีค่านี้มากเท่าไหร่ ความเสียหายที่พวกเขาได้รับจากการต่อสู้ก็จะน้อยลง
  • บู้สต์พลังโจมตีสำหรับกองทัพป้องกันของคุณ สิ่งนี้จะทำให้กองทัพป้องกันของคุณทำความเสียหายได้มากขึ้นกับยูนิตของผู้เล่นที่โจมตี!
  • บู้สต์พลังป้องกันสำหรับกองทัพป้องกันของคุณ สิ่งนี้จะทำให้กองทัพป้องกันของคุณมีค่าพลังป้องกันสูงขึ้นเมื่อทำการป้องกันเมืองของคุณจากผู้เล่นที่โจมตี! ยิ่งมีค่านี้มากเท่าไหร่ ความเสียหายที่พวกเขาได้รับจากการต่อสู้ก็จะน้อยลง

โดยทั่วไปแล้ว สิ่งปลูกสร้างอันยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับสิ่งปลูกสร้างพิเศษ และบู้สต์ต่างๆจะทำให้คุณได้รับโบนัสเหล่านี้ สิ่งปลูกสร้างอันยิ่งใหญ่บางอย่างอาจส่งผลกับกองทัพป้องกันของคุณเท่านั้น (เช่น ปราสาทแลกเปลี่ยน) ในขณะที่อย่างอื่นจะส่งผลกับกองทัพโจมตีของคุณเท่านั้น (เช่น รูปปั้นของซีอุส)! จงจำไว้ว่าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เสมอ ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีโบนัสที่แน่นอน แต่จะคำนวณจากค่าเริ่มต้นของยูนิตต่างๆ

ตัวอย่างเช่น สมมุตว่าคุณมี พลธนู ที่มีพลังโจมตี 15 หน่วย และพลังป้องกัน 20 หน่วย และมีโบนัสพลังโจมตี 20% และโบนัสพลังป้องกัน 30% สำหรับกองทัพโจมตีของคุณ คุณได้โจมตีผู้เล่นอื่นที่มี ทหาร ที่มีพลังโจมตี 20 หน่วย และพลังป้องกัน 30 หน่วย และมีโบนัสพลังป้องกัน 4%

หลังจากที่โบนัสทั้งหมดถูกนำไปใช้ พลธนูของคุณจะมีพลังโจมี 18 หน่วย และพลังป้องกัน 26 หน่วย

ทหารของศัตรูจะมีพลังโจมี 20 หน่วย แต่มีพลังป้องกัน 31 หน่วย นอกเหนือจากการมีโบนัสที่มากขึ้น พลธนูของคุณจะแพ้การต่อสู้นี้อย่างแน่นอน