สินค้า เทคโนโลยี และการเล่นเกมส์

สินค้า เทคโนโลยี และการเล่นเกมส์

กลับไป

ร้านรับซื้อของเก่า: เปลี่ยนใจไม่อยากแลกไอเทมแล้ว! จะเอาไอเทมคืนได้หรือไม่?

หากคุณเกิดเปลี่ยนใจ หลังจากที่คุณเริ่มการสลายไอเทมแล้ว คุณสามารถคลิกยกเลิกก่อนที่เวลานับถอยหลังจะสิ้นสุดลงได้ โดยไอเทมจะกลับไปอยู่ในคลังสินค้าของคุณ หากการสลายเสร็จสมบูรณ์และคุณได้เก็บเหรียญการค้าและอัญมณีไปแล้ว ก็จะไม่สามารถนำไอเทมของคุณกลับคืนมาได้