สินค้า เทคโนโลยี และการเล่นเกมส์

สินค้า เทคโนโลยี และการเล่นเกมส์

กลับไป

ร้านรับซื้อของเก่า: ไม่สามารถเข้าร้านรับซื้อของเก่าได้!

ร้านรับซื้อของเก่าจะปลดล็อคในยุคกลางตอนต้นด้วยเทคโนโลยี 'เศรษฐศาสตร์' เมื่อคุณวิจัยมันแล้ว ซากปรักหักพังในเมืองของคุณจะกลายเป็นร้านรับซื้อของเก่า