กิจกรรม

กิจกรรม

กลับไป

การใช้ชุดอัปเกรด

ได้รับชุดอัปเกรดมาแต่ไม่สามารถอัปเกรดได้! เป็นเพราะอะไร?

กรุณาตรวจสอบคลังสินค้าของคุณว่าคุณมีสิ่งปลูกสร้างพื้นฐาน (เช่น สิ่งปลูกสร้างเลเวล 1) หรือชุดอัปเกรดอยู่หรือไม่ และในการอัปเกรดสิ่งปลูกสร้างของคุณจากเลเวล 1 เป็นต้นไปนั้นคุณจะต้องใช้ชุดอัปเกรด:

รังอีกา - เลเวล 1ชุดอัปเกรดรังอีกา


โดยจะทำงานในลักษณะเดียวกันกับสิ่งปลูกสร้างที่สามารถอัปเกรดได้ทั้งหมด เช่น เรือ, กระท่อมเดือนกันยายน และรังอีกา