กิจกรรม

กิจกรรม

กลับไป

ไม่ได้รับชุดอัปเกรดจากรางวัลใหญ่!

โปรดทราบว่าไม่ใช่ทุกรางวัลใหญ่ที่จะเป็นชุดอัปเกรด ชุดอัปเกรดจะปรากฎขึ้นทุกๆ 2 รางวัลใหญ่! อย่าลืมว่าคุณสามารถดูรางวัลถัดไป และรางวัลถัดจากนั้นได้ในหน้าต่างกิจกรรม

ตัวอย่าง: