กิจกรรม

กิจกรรม

กลับไป

ไม่ได้รับส่วนผสมจากเหตุการณ์รอบเมือง!

ในบางกิจกรรม คุณอาจได้รับของที่ไว้ใช้ในกิจกรรมจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบเมืองของคุณ

เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้จะทำงานลักษณะเดียวกันกับเหตุการณต่างๆ และอาจจะมีรางวัลทั่วไปของเหตุการณ์ต่างๆ เช่น สินค้าต่างๆ, เหรียญ, ของใช้จำเป็น หรือแม้กระทั่งเพชร, แต่ในช่วงระยะเวลากิจกรรมอาจจะมีส่วนผสมอยู่ในนั้น โดยสิ่งนี้หมายความว่าจะมีโอกาสในทุกวันที่เหตุการณ์ 10-15 เหตุการณ์จะเกิดขึ้นรอบๆเมืองของคุณ และบางเหตุการณ์เหล่านี้อาจจะเป็นส่วนผสม อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะได้เครื่องดื่มชูกำลัง และไม่ควรหวังพึ่งเครื่องดื่มชูกำลังเหล่านี้, แต่ให้คิดว่าเป็นเพียงโบนัสพิเศษเมื่อคุณเจอมัน!

จงแน่ใจว่าได้เก็บเหตุการณ์ต่างๆในเมืองของคุณเพื่อเพิ่มโอกาสที่เหตุการณ์ใหม่ๆที่มีส่วนผสมเป็นรางวัลจะปรากฎขึ้น!