กิจกรรม

กิจกรรม

กลับไป

ทำไมต้องรอเควสใหม่ๆ?

ในกิจกรรมต่างๆ จะมีเควสอยู่ 2 แบบ แบบแรกจะเรียกว่าเควส 'Rush' และสามารถทำให้เสร็จได้ทันที จำนวนของเควส Rush เหล่านี้จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละกิจกรรม แต่จะเป็นเควสอันดับแรกที่สามารถทำให้เสร็จได้ เควสแบบที่ 2 คือเควส 'ประจำวัน' ตามชื่อของมันเลย เควสจะได้รับเพิ่มในทุกวันของกิจกรรม
เมื่อคุณทำเควส Rush เสร็จแล้ว คุณจะสามารถทำเควสประจำวันได้ทีละเควส แต่เมื่อคุณทำเควสไปจนถึงเควสประจำวันล่าสุดของคุณ คุณจะต้องรอวันถัดไปเพื่อที่จะได้รับเควสประจำวันเควสใหม่