สินค้า เทคโนโลยี และการเล่นเกมส์

สินค้า เทคโนโลยี และการเล่นเกมส์

กลับไป

ฉันเพิ่งได้รับแม่แบบมันเอาไว้ทำอะไร

แม่แบบเป็นส่วนวาดของสิ่งก่อสร้างซึ่งใช้สร้างสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่เพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ คุณจะต้องใช้ 9 แบบที่ต่างกันเพื่อประกอบเป็นสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่