กิลด์และการติดต่อกับผู้เล่นอื่น

กิลด์และการติดต่อกับผู้เล่นอื่น

กิลด์และ…

ฉันจะได้รับอำนาจของกิลด์ได้อย่างไร

คุณสามารถได้มันจากการเข้าร่วมต่อสู้ใน GvG หรือยึดครองดินแดนใหม่ๆ