1. Konto

1. Konto

Wróć

Czy mogę przekazać konto innemu graczowi?

Konto może zostać przekazane innej osobie tylko za pisemną zgodą zespołu wsparcia. To żądanie może zostać odrzucone według uznania zespołu wsparcia.

Oddane może zostać tylko całe konto. Częściowe oddanie jest niedozwolone. Nazwa konta nie może zostać zmieniona podczas tego procesu.

Prosimy nie dokonywać przekazania, dopóki nie odpiszemy, potwierdzając, że konieczne kontrole zostały zakończone.

Po uzyskaniu zgody nie można już cofnąć procesu i odzyskać kontroli nad kontem. Zabronione jest używanie lub sprzedawanie konta dla zysku finansowego.

Jeśli chcesz przekazać swoje konto innemu graczowi, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.