2. Rozgrywka

2. Rozgrywka

2. Rozgrywka

Kto otrzyma nagrodę dzienną w sytuacji, gdy dwóch graczy osiągnie taki sam wynik?

Gdy dwóch graczy uzyska taki sam wynik, nagroda zostanie przyznana losowo.