6. Zakończenie gry

6. Zakończenie gry

Wróć

Czy jest możliwość zburzenia własnego cudu?

Nie, nie jest to możliwe.