Φυλές

Φυλές

Πίσω

Όλη η φυλή μας χρησιμοποίησε την προεγγραφή για έναν καινούριο κόσμο. Τα χωριά μας θα είναι σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους;

Ναι. Όταν ξεκινήσει ο κόσμος, τα χωριά σας θα είναι σε κοντινή απόσταση το ένα με το άλλο.