Prvé kroky

Prvé kroky

Naspäť

Kto je šľachtic?

Šľachtic znižuje oddanosť v nepriateľských dedinách. Ak oddanosť v dedine klesne na 0 či menej, danej dediny sa zmocníte. Posielanie šľachtica bez sprievodu iných jednotiek nie je dobrý nápad, pretože ho môže zabiť základná obrana cieľovej dediny. Maximálna oddanosť v každej dedine je 100 a po jej obsadení sa nastaví na hodnotu 25. Množstvo zníženej oddanosti so šľachticom je náhodné.

Ak chcete vytvoriť šľachtica, budete potrebovať 40 000 dreva, 50 000 hliny a 50 000 železa. Stojí 100 obyvateľstva. Cestuje rýchlosťou 35 minút na políčko a nedokáže uniesť žiadne suroviny.

Ak chcete vytvoriť šľachtica, musíte najskôr postaviť panský dvor. To, koľko šľachticov môžete vytvoriť, závisí od zlatých mincí, ktoré ste vyrazili. Tie môžete skontrolovať v panskom dvore. Zlaté mince sa nemíňajú, aj keby ste prišli o šľachtica či dedinu. Sú skladované na vašom účte v danom svete a nedajú sa presúvať z dediny do dediny.
Čím viac dedín obsadíte, tým viac mincí budete potrebovať na ďalšieho šľachtica.