Prvé kroky

Prvé kroky

Naspäť

Čo je to mapa?

Mapa graficky znázorňuje usporiadanie sveta a je kľúčovým nástrojom pre navigáciu počas hrania. Mapou sa môžete pohybovať jednoduchým kliknutím a potiahnutím, prípadne pomocou šípok na klávesnici.
Na stránke s mapou sa nachádzajú dve mapy.
 1. Bežná mapa, na ktorej sa nachádzajú základné informácie o inýh dedinách a vašom okolí. Vaše dediny sú označené žltou fabou a vaša práve vybraná dedina bielou. Keď ukážete kurzorom na dedinu, zobrazia sa vám o nej základné informácie. Keď na dedinu kliknete, ukáže sa niekoľko možností, ktoré sa dediny týkajú, ako napríklad poslanie do nej jednotiek či surovín (viac informácií nájdete v kontextovej ponuke mapy).
 2. Politická mapa vpravo ukazuje omnoho väčšiu časť sveta. Nájdete v nej lepší pohľad na vaše okolie, vrátane vášho kmeňa, iných kmeňov, vašich dedín a podobne. Aktivujete ju kliknutím na Možnosti zobrazeniaUkázať politickú mapu (vyžaduje aktívny prémiový účet).


Kontinenty:

Mapa je rozdelená do 100 kontinentov a každý do 100x100 políčok. Obrázok nižšie znázorňuje, ako sú kontinenty rozložené. V hre sa kontinenty zvyčajne označujú vo formáte Kxx, kde xx je číslo kontinentu, napr. K55.


Zobrazené informácie:

Na svetoch s aktívnym kostolom môžete nastaviť zobrazenie dosahu viery. Tá bude znázornená kruhom, ktorého veľkosť sa bude odvíjať od schopnosti kostola pokryť určitú oblasť.
Ak máte aktívny prémiový účet, môžete si nechať zobraziť politickú mapu pomocou tlačidla "Ukázať politickú mapu". Tým budú na mape zafarbené oblasti podľa kmeňov, ako môžete vidieť na obrázku nižšie.

Možnosť aktivovania kontextového menu zapne kontextové menu, ako je vysvetlené vyššie.
Hráči s prémiovým účtom si môžu zmeniť veľkosť mapy na jednu z nasledujúcich veľkostí:

 1. 4x4
 2. 5x5
 3. 7x7
 4. 9x9
 5. 11x11
 6. 13x13
 7. 15x15
 8. 20x20
 9. 30x30
 10. Vlastná veškosť (potiahnutím strany mapy)