Prvé kroky

Prvé kroky

Naspäť

Ako získam viac surovín?

Suroviny poskytujú tri dôležité budovy: drevorubač, jama na ťažbu hliny a železná baňa. Okrem toho sa dajú suroviny drancovať z barbarských dedín alebo z dedín iných hráčov. Stačí na ne zaútočiť s dostatočným počtom bojovníkov a počkať na ich návrat. Upozorňujeme vás, že v niektorých svetoch môže byť korisť obmedzená či deaktivovaná. To sa dočítate v nastaveniach daného sveta. V neposlednom rade môžete využiť zber surovín cez nádvorie, ak je v danom svete aktívny. Jednotky tak pošlete zbierať suroviny a vrátia sa až keď ich nazbierajú. Jednotky poslané na zber nie je možné odvolať.