Prvé kroky

Prvé kroky

Naspäť

Ako zvýšim oddanosť vo svojej dedine?

Oddanosť sa zvyšuje sama o 1 bod za hodinu (na svetoch s rýchlosťou 1), až kým nedosiahne maximálnej hodnoty 100.