ตำราพิชัยสงคราม

ตำราพิชัยสงคราม

กลับไป

กำแพงมีไว้เพื่ออะไร?

กำแพงจะช่วยเพิ่มค่าป้องกันพื้นฐานของหมู่บ้านขึ้นเป็นอย่างมาก มันจะส่งผลกับทั้งค่าพลังป้องกันพื้นฐาน และกองทัพป้องกัน
กำแพงมีประโยชน์อย่างมากในการปกป้องตัวคุณจากผู้ปล้น, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นเกม และในช่วงท้ายเกม, กำแพงที่สมบูรณ์จะเป็นกระดูกสันหลังให้กับทุกกองทัพป้องกัน

คุณสามารถดูรายละเอียดของสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้ใน ภาพรวมสิ่งปลูกสร้าง!

เลือกภาษา