คะแนนพรีเมียม, แพคเกจ และการลดราคา

คะแนนพรีเมียม, แพคเกจ และการลดราคา

กลับไป

อะไรคือศูนย์แลกเปลี่ยนพรีเมี่ยม?

ศูนย์แลกเปลี่ยนพรีเมี่ยม คือที่ที่คุณสามารถแลกเปลี่ยนคะแนนพรีเมี่ยมเป็นทรัพยากรต่างๆได้ หรือแลกทรัพยากรต่างๆเป็นคะแนนพรีเมี่ยม คุณสมบัตินี้มาแทนที่วิธีการสร้างข้อเสนอในตลาดแบบเก่า และศูนย์แลกเปลี่ยนจะมีแถบเป็นของตัวเอง!
สต็อกแลกเปลี่ยนและความจุ
ในทุกทวีปจะมี 1 ศูนย์การแลกเปลี่ยนพรีเมี่ยม ทุกการแลกเปลี่ยนมีความจุของมัน ซึ่งจะบ่งบอกว่ามีทรัพยากรแต่ละประเภทจำนวนเท่าไหร่ที่สามารถรับได้ สต็อกของการแลกเปลี่ยนและความจุในขณะนั้นจะเป็นตัวกำหนดอัตราการแลกเปลี่ยน ทรัพยากรจะแลกได้ในอัตราต่ำลงเมื่อสต็อกเต็มและให้ผลตรงข้ามในทางกลับกัน เมื่อสต็อกของศูนย์การแลกเปลี่ยนเต็ม จะไม่สามารถขายทรัพยากรชนิดนั้นได้ หากสต็อกของศูนย์การแลกเปลี่ยนว่างเปล่า จะไม่สามารถซื้อทรัพยากรชนิดนั้นได้

การสั่งซื้อ
คุณสามารถเพิ่มคำสั่งการค้าในช่อง "ซื้อ" และ "ขาย" จะประเมินว่ามันมีค่าเท่าไรตามอัตราแลกเปลี่ยนของทรัพยากร

แลกเปลี่ยน
เมื่อคุณทำการสั่งซื้อ, ศูนย์แลกเปลี่ยนจะแนะนำการค้าให้แก่คุณ โดยมีค่าที่ตรงกันซึ่งจะถูกปรับเศษขึ้นให้ใกล้เคียงกับคะแนนพรีเมี่ยมที่สุด เมื่อคุณตอบรับข้อเสนอนี้, ทรัพยากรจะถูกโอนระหว่างคุณและศูนย์แลกเปลี่ยน  การขายทรัพยากรไปยังศูนย์แลกเปลี่ยนจะต้องใช้พ่อค้าในหมู่บ้านเพื่อขนย้ายทรัพยากร ในขณะที่การซื้อทรัพยากรจะใช้พ่อค้าจากศูนย์แลกเปลี่ยน ในทั้งสองกรณีจะต้องใช้ระยะเวลาขนส่ง 2:00:00 โปรดทราบว่าคะแนนพรีเมียมที่ได้รับนั้นจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้เป็นเวลา 60 วัน

ภาษีและการเพิ่มขึ้น
เมื่อซื้อทรัพยากรจากศูนย์แลกเปลี่ยน ส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนจะถูกนำออกอัตโนมัติเพื่อปรับความจุของมันกับทรัพยากรที่แลกเปลี่ยน ในแต่ละวัน, ศูนแลกเปลี่ยนที่อยู่ติดกับทวีปต่างๆจะเปลี่ยนแปลงตามความจุและสต็อกเพื่อปรับสมดุลของอัตราการเแลกเปลี่ยน
เลือกภาษา