บัญชี

บัญชี

กลับไป

ฉันได้รับการแจ้งเตือนว่าฉันไม่สามารถช่วยเหลือผู้เล่นอื่นเพราะเราใช้อินเตอร์เน็ตร่วมกันแต่ฉันไม่ได้รู้จักเขาเลย

Tribal Wars มีการปิดกั้นผู้เล่นที่ใช้อินเตอร์เน็ตเดียวกัน ในบางสถานการณ์เช่นเครือข่ายมือถือหรือการแชร์เครือข่ายร่วมกัน (เช่น เครือข่ายในมหาวิทยาลัย) คุณจะถูกตรวจพบว่ามีการแชร์เครือข่ายกับผู้ใช้งานอื่นจากเครือข่ายของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครก็ตาม

เลือกภาษา