บัญชี

บัญชี

กลับไป

ฉันสามารถโอนไอเทมต่างๆไปยังเวิลด์อื่นได้หรือไม่?

ไม่ได้ ไอเทมจะผูกติดกับเวิลด์ปัจจุบันและไม่สามารถย้ายไปยังเวิลด์อื่นได้ ข้อยกเว้นเดียวคือถ้าคุณย้ายไปยังเวิลด์ Casual แล้ว ไอเทมทั้งหมดจะถูกย้ายมายังเวิลด์ Casual และจะถูกลบออกจากเวิลด์ปกติ ส่วนของที่ไม่สามารถย้ายได้ (โดยส่วนใหญ่เนื่องจากการตั้งค่าเวิลด์ที่แตกต่างกัน) จะคงอยู่ในเวิลด์ปกติ คุณจะได้รับรายงานที่จะบอกคุณว่าไอเทมชิ้นไหนที่ไม่สามารถย้ายไปยังเวิลด์ Casual 

เลือกภาษา