บัญชี

บัญชี

กลับไป

รางวัลความสำเร็จของฉันหายไปมากกว่าหนึ่ง

รางวัลความสำเร็จหลายๆอย่างไม่สามารถออกให้ย้อนหลังได้ในเวิลด์ที่เก่ามากๆ ในเวิลด์ใหม่นั้นมันอาจจะเป็นที่บัญชีของคุณถูกลบก่อนเวิลด์ปิดและจึงไม่ได้รับรางวัลเมื่อเวิลด์จบลง อย่างไรก็ตาม หลังจากเวิลด์ถูกปิด มันอาจจะใช้เวลาหลายวันจนกว่ารางวัลความสำเร็จจะถูกมอบให้ผู้เล่นทุกคน สิ่งนี้มีผลโดยตรงกับรางวัลความสำเร็จต่างๆที่จะมอบให้เมื่อเวิลด์จบลง

เลือกภาษา