เวิลด์

เวิลด์

กลับไป

เมื่อไหร่เวิลด์ใหม่จะเปิด?

เวิลด์ใหม่จะเปิดเป็นปกติ เราจะประกาศเมื่อเวิลด์ใกล้จะเปิด โดยทั่วไปประมาณ 1 สัปดาห์ โปรดติดตามที่ฟอรัมสำหรับการประกาศ

เลือกภาษา