เผ่า

การลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นเผ่าบนเวิลด์ใหม่ เมืองของพวกเราจะอยู่ใกล้กันหรือไม่?

ใช่ เมื่อเวิลด์เปิด หมู่บ้านของคุณจะอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กัน

เลือกภาษา