Armia

Armia

Wróć

Jak mogę dowodzić moją armią?

By dostać się do menu dowodzenia wojskiem stuknij przycisk "Armia" znajdujący się po lewej stronie ekranu w menu głównym. 

Twoje regimenty są przedstawione za pomocą kart. Zablokowane regimenty są w kolorze szarym i zawierają jedynie podstawowe informacje. Obramowanie odblokowanych kart odzwierciedla ich rangę. Możesz stuknąć na każdy portret w celu uzyskania dodatkowych informacji.

W oknie każdego regimentu możesz:

  • Obejrzeć regiment w 3D, którym możesz dowolnie obracać. 
  • Sprawdzić jaką ilość gwiazdek ma regiment. 
  • Uzyskać informację o umiejętnościach regimentu.
  • Sprawdzić atrybuty regimentu. 
  • Stuknąć przycisk "i" w celu uzyskania szczegółowego opisu regimentu. 
  • Uzdrowić oddział jeśli jest ranny. 
  • Przejść do innego regimentu za pomocą ikon po prawej stronie ekranu.