08. Sprzęt

08. Sprzęt

08. Sprzęt

Gdzie znajdę mój inwentarz?

Inwentarz odnajdziesz w prawym górnym rogu ekranu. Stuknij przycisk w kształcie kufra (następny po przycisku ustawienia). 

W inwentarzu odnajdziesz 4 zakładki: 

  • Przedmioty
  • Ulepszenia
  • Odłamki
  • Mikstury 

Poza przeglądem przedmiotów w tym oknie możesz je także sprzedać i w zamian otrzymać złoto.