Frakcje

Frakcje

Wróć

Jak skorzystać z oferty kupca z Nordvig?

Korzystanie z Tawerny i kupca z Nordvig jest możliwe tylko po odblokowaniu obu regionów:


Kiedy regiony zostaną wyzwolone możesz zajrzeć do kupca i wydać monety na przedmioty z danej frakcji:Handlarz przyjmuje tylko monety z aktywnej frakcji (co jest spójne z aktualnym opowiadaniem barda). Wszelkie niewydanie monety pozostają na koncie i będzie można je wydać, kiedy bard ponownie wróci do opowieści danej frakcji. 
Oferta kupca jest również dostosowana do regimentów aktywnej frakcji. Będzie dostępne co najmniej jedno ulepszenie, którego w danej chwili regimenty frakcji potrzebują. Im więcej rozdziałów uda się ukończyć, tym więcej slotów będzie dostępnych u kupca w Nordvig.