Wydarzenia

Wydarzenia

Wróć

Dlaczego nie otrzymałem biuletynu o wydarzeniach?

Nieotrzymanie Newsletteru Elvenar może wynikać z kilku powodów. Niezależnie od powodu, ponowne jego wysłanie nie jest możliwe. Nie możemy też ręcznie przyznać waluty wydarzenia czy innych prezentów - jeśli jednak e-mail został wysłany, wciąż możesz je odebrać po otworzeniu e-maila. Oto możliwe powody oraz jakie działania można podjąć w każdym z przypadków.

Twój e-mail nie został zweryfikowany
Jeśli nie dokonano weryfikacji adresu e-mail w naszym systemie, nie zostanie się wpisanym na listę newslettera. Możesz zweryfikować swój adres e-mail poprzez opcje w menu gry.

Nie udzielono zgody na wysyłanie newsletteru
Opcja Użycia Danych w ustawieniach zaawansowanych gry otwiera okno, w którym można zapisać się na newsletter bądź wypisać się z niego. Upewnij się, że wybrane przez Ciebie ustawienia pozwalają na wysyłanie newsletteru, jeżeli chcesz go otrzymywać.

Adres e-mail został ostatnio zmieniony
Jeśli w ostatnim czasie adres e-mail był zmieniany, możliwe jest, że newsletter został wysłany na stary adres. Sprawdź zatem również skrzynkę odbiorczą starego adresu e-mail.

Wypisano się z newsletteru
Jeśli całościowo anulowano subskrypcję naszego newsletteru - to jest jakiegokolwiek newsletteru wysyłanego przez InnoGames przy którejkolwiek z naszych gier - za pomocą linku do anulowania subskrypcji, nie otrzyma się żadnego kolejnego newsletteru od nas ze względu na prośbę o nieotrzymywanie od nas jakiejkolwiek korespondencji. W takim przypadku ponowna subskrypcja nie jest możliwa i nie otrzymasz żadnego newsletteru niezależnie od ustawień Opcji Użycia Danych. Przepraszamy za to nieudogodnienie.

E-mail został potraktowany jako SPAM
Możliwe, że newsletter został uznany za spam przez operatora systemu e-mail, z którego korzystasz, a przez to przeniesiony ze skrzynki odbiorczej do folderu SPAM. Prosimy to sprawdzić. W rzadkich przypadkach newsletter mógł zostać zablokowany i w rezultacie nie dotrzeć w ogóle.

Twoja skrzynka odbiorcza jest pełna i nie można na nią wysłać więcej wiadomości e-mail
Większość systemów e-mailowych oferuje skrzynkę odbiorczą o ograniczonej przestrzeni. Jeśli osiągnie ona limit, możesz nie być w stanie otrzymywać kolejnych wiadomości e-mail. Prosimy sprawdzić, czy masz wystarczającą ilość wolnego miejsca w skrzynce.

Twoje konto e-mail zostało zdezaktywowane
Konto e-mail, na które nie logowano się od dłuższego czasu, mogło zostać zdezaktywowane przez operatora systemu e-mail. W takim wypadku niemożliwe jest otrzymywanie newslettera.