สินค้า เทคโนโลยี และการเล่นเกมส์

สินค้า เทคโนโลยี และการเล่นเกมส์

กลับไป

สินค้าใช้งานอย่างไรเมื่อถึงยุคโมเดิร์น? อะไรคือสินค้าที่สกัดแล้ว?

หลังจากไปถึงยุคโมเดิร์นในเกมส์ สินค้าจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท: สินค้าที่สกัดแล้ว และสินค้าที่ยังไม่ได้สกัด

สินค้าที่ยังไม่ได้สกัด ยังคงสามารถผลิตได้ตามปกติ ดังนั้นโรงงานผลิตสินค้า, สิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ และเหตุการณ์ต่างๆภายในเมืองอาจทำให้คุณได้รับสินค้าเหล่านั้น

สินค้าที่สกัดแล้ว ในทางกลับกันจะสามารถผลิตได้จากโรงงานผลิตสินค้าใหม่ภายในเมืองของคุณ โดยทั่วไปแล้ว จะใช้ 2 สินค้าที่ยังไม่ได้สกัด เพื่อผลิตเป็นสินค้าที่สกัดแล้ว