สินค้า เทคโนโลยี และการเล่นเกมส์

สินค้า เทคโนโลยี และการเล่นเกมส์

กลับไป

คะแนน Forge คืออะไรแล้วฉันจะได้รับมันได้อย่างไร

คุณต้องใช้คะแนน Forge  ในการก้าวหน้าไปยังยุคต่อไปของเกมส์ มันจะถูกเก็บไว้บนแถบด้านบนของหน้าจอของคุณ:


คุณจะได้รับ 1 คะแนน Forge ต่อหนึ่งชั่วโมงและมันจะถูกเก็บจนเต็ม คะแนน Forge สามารถซื้อได้เหรียญ หรือเพชร คุณสามารถใช้มันเพื่อวิจัยหรือแลกเปลี่ยนหรือบริจาคให้สิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ของผู้เล่นอื่น