5. Konto i Wsparcie

5. Konto i Wsparcie

Wróć

Jak zrestartować konto lub zresetować grę?

Nasza gra nie wspiera opcji restartu konta.
Można usunąć dane aplikacji i ponownie zainstalować grę, co – w zależności od konkretnej konfiguracji – może, ale nie musi, doprowadzić do utworzenia zupełnie nowego konta.  

Należy pamiętać, że będzie to całkowicie nowe konto – nie będzie miało żadnego związku z poprzednimi postępami w grze, czy dokonanymi zakupami. Kupione produkty oraz wszystkie postępy zostaną utracone.

Wybierz język