Umenie vojny

Umenie vojny

Naspäť

Ako sa môžem brániť?

Ak na vás pravidelne útočí iný hráč, pravdepodobne chce vaše surovina, alebo obsadiť vašu dedinu. Ak sa v útokoch nenachádza žiadny šľachtic, útočník sa pravdepodobne len snaží vyplieniť vaše suroviny. Brániť sa môžete niekoľkými spôsobmi:
  1. Požiadajte o pomoc kamarátov či kmeň
  2. Majte v dedine čo najmenej surovín navyše a všetky sa snažte využívať
  3. Postavte v dedine skrýšu a opevnenie
Jednotky v hre majú odlišné vlastnosti, pričom niektoré sú lepšie na útočenie a iné na obranu. Bližšie informácie o štatistike jednotiek môžete nájsť v ich náhľade.
Na začiatku je silnou jednotkou na obranu napríklad paladin, ktorý môže zároveň posilniť brániace sa jednotky. Preto býva dobré, keď pošlú aj ostatní hráči svojich paladinov ako podporu.