Umenie vojny

Umenie vojny

Naspäť

Ako funguje rýchlosť jednotiek?

Rýchlosť jednotiek môžete nájsť na stránke "Ktoré jednotky môžem vytvoriť?". Ak pošlete spolu viacero jednotiek, všetky budú cestovať rýchlosťou najpomalšej jednotky. V prípade útoku nezáleží na tom, ktoré jednotky padnú v boji - vojsko sa po útoku bude vracať rovnakou rýchlosťou, akou cestovalo do cieľovej dediny.

Jedinou výnimkou je paladin. Ak pošlete podporu, v ktorej sa nachádza aj paladin, všetky jednotky budú cestovať rýchlosťou paladina.
Jednotky vždy cestujú priamo. Cestujú tiež diagonálne skrz dediny, jazerá i hory bez toho, aby sa ich rýchlosť zmenila.