Umenie vojny

Umenie vojny

Naspäť

Ako fungujú špehovia?

Vďaka špehom môžete získať informácie o dedinách nepriateľov. Dedinu vyšpehujete tak, že na ňu zaútočíte pomocou špehov rovako, ako by ste to robili s inými jednotkami.
Jediná jednotka, ktorá dokáže poraziť útočiacich špehov, sú brániaci sa špehovia v cieľovej dedine - iné jednotky útočiacich špehov neobjavia. Brániaci sa špehovia síce dokážu poraziť útočiacich špehov, ale útočiaci špehovia nespôsobia tým v obrane žiadne škody.

Vo všetkých svetoch závisí výsledok špehovia na počte preživších špehov.

 1. Ak prežije aspoň jeden špeh: Uvidíte jednotky, nachádzajúce sa v cieľovej dedine.
 2. Ak prežije aspoň 50 % špehov: Uvidíte aktuálne suroviny v danej dedine.
 3. Ak prežije aspoň 70 % špehov: Uvidíte tiež stupne budov v cieľovej dedine.
 4. Ak prežije aspoň 90 % špehov: Uvidíte aj jednotky, ktoré sa aktuálne nenachádzajú v domovskej dedine.
V závislosti na nastaveniach sveta existuje niekoľko obmedzení a požiadaviek, ktoré ovplyvňujú špehovanie.
 1. V niektorých svetoch špehovia nedokážu vyšpehovať jednotky mimo dediny.
 2. V trojstupňovom systéme platí nasledovné:
  1. Stupeň 1 je potrebný na vyšpehovanie surovín v nepriateľskej dedine.
  2. Stupeň 2 je potrebný na vyšpehovanie budov v cieľovej dedine.
  3. Stupeň 3 je potrebný na vyšpehovanie jednotiek, ktoré sa nachádzajú mimo domovskú dedinu.
 3. Upozorňujeme vás, že niektoré nastavenia vyžadujú, aby boli poslaní aspoň 4 špehovia na to, aby prežili pri útoku na nebránenú dedinu. Toto nastavenie sa častokrát objavuje v prípade zjednodušeného výskumu.