Umenie vojny

Umenie vojny

Naspäť

Čo sa stane, keď mi dobyjú dedinu?

Strata dediny býva často veľmi nepríjemná, ale nie je to dôvod na skončenie s hrou. Hra vám ponúkne novú dedinu na okraji mapy, kde budete obklopení ostatnými hráčmi s novými dedinami. Budete mať teda dobrú šancu začať v danom svete odznova.

Na starších svetoch sa na okraji mapy nachádzajú aj dediny, ktoré vlastnia omnoho väčší hráči. V takom prípade je dobré požiadať o pomoc kmeň, či už vo forme surovín, alebo vo forme podpôr, ak by vás ohrozoval nejaký väčší hráč.