เพิ่งเริ่มเล่นเกม

เพิ่งเริ่มเล่นเกม

กลับไป

ทรัพยากรคืออะไร?

การสร้างกองกำลังหรือสิ่งก่อสร้างต่างก็ต้องใช้ทรัพยากรทั้งสิ้น คุณจะได้รับทรัพยากรจากการผลิตโดยอัตโนมัติ (จากค่ายพักคนตัดไม้, บ่อดินเหนียว, เหมืองเหล็ก) และจะได้รับตลอดเวลารวมถึงเวลาที่คุณออฟไลน์อยู่ด้วย

ปริมาณทรัพยากรที่คุณจะได้รับ จะขึ้นอยู่กับขนาดของสิ่งปลูกสร้างที่ผลิตทรัพยากรของคุณ
มันเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างโกดังของคุณเพื่อที่คุณจะได้ไม่เสียทรัพยากรส่วนเกิน ทางด้านขวาบนของหน้าจอจะแสดงปริมาณทรัพยากรที่คุณมีอยู่และปริมาณความจุที่โกดังสามารถจัดเก็บได้

จำนวนที่อยู่ทางขวาในกรอบสีแดงจะแสดงจำนวนทรัพยากรที่สามารถจัดเก็บได้ ในตัวอย่างนี้,
จำนวน 400000 จะแสดงจำนวนทรัพยากรแต่ละชนิดที่สามารถเก็บสำรองได้ ตัวเลขที่อยู่ทางด้านซ้ายจะแสดงจำนวนทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ไม้ 53313, ดินเหนียว 222435 และเหล็ก 21519)


เลือกภาษา